W czasie ostatniej wizyty reprezentacji producentów i ekspertów Programu „Europejski Drób – w jakości siła” w Chinach z okazji organizowanego przez China Meat Association (CMA) China International Meat Industry Week (CIMIW), podczas spotkania z General Administration of Customs of China (GACC) – urzędem odpowiedzialnym za dopuszczenie eksportu poszczególnych produktów na rynek chiński, europejska delegacja otrzymała informację, że po długich oczekiwaniach rynek chiński został otwarty na drób pochodzący z jednego z krajów Unii Europejskiej – Polski – największego – zgodnie z danymi Eurostat [1] – unijnego producenta tego gatunku mięsa.

Polska, podobnie jak pozostałe dopuszczone wcześniej do eksportu kraje Unii Europejskiej, utraciła możliwość realizacji wysyłek drobiu na rynek Chin po ataku wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków HPAI pod koniec 2016 roku. Tak więc przez 2 lata eksport drobiu do Państwa Środka był całkowicie zablokowany. Wierzymy, że po Polsce uprawnienia eksportowe odzyskają kolejne kraje Unii Europejskiej, jak Francja czy Holandia.

W chwili obecnej do wysyłek mięsa drobiowego uprawnionych jest 5 polskich zakładów, które wcześniej wysyłały drób do Chin. W najbliższym czasie lista ta ma zostać rozszerzona o nowe zakłady i nowy asortyment.

Europejska nadwyżka produkcyjna drobiu stanowi dla chińskich importerów ogromny potencjał, a pochodzące z Unii Europejskiej mięso cenione jest za wysoką jakość. Dodatkową wartość sprowadzanego na rynek chiński z Europy mięsa stanowi znak QAFP (Quality Assurance for Food Products), gwarantujący zastosowanie się podczas produkcji do obligatoryjnych unijnych przepisów dotyczących hodowli, chowu i produkcji drobiu, jak również dodatkowych wymagań warunkujących uzyskanie wysokich parametrów jakościowych finalnego produktu.

Organizatorem kampanii Europejski Drób – w jakości siłajest polski związek branżowy zrzeszający hodowców i producentów drobiu – Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza. Podczas CIMIW przedstawicielom organizatora towarzyszyli eksperci programu i reprezentanci renomowanych europejskich firm z sektora produkcji mięsa drobiowego. Podczas spotkań zrealizowanych w ramach wizyty w Chinach zainteresowani mieli okazję uzyskać obszerne informacje odnośnie zalet jakościowych mięsa drobiowego pochodzącego z Europy, opatrzonego znakiem jakości QAFP.

[1] https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/poultry-meat-dashboard_en.pdf

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.