Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Według zaprezentowanych w dniu 19 lipca 2018 roku danych Komisji Europejskiej dotyczących sytuacji na rynku drobiu w Unii Europejskiej,[1] do kwietnia 2018 roku ponownie nastąpił wzrost produkcji europejskiego drobiu, wzrost eksportu drobiu, a import do UE znów zanotował spadek.

Konsumenci na całym świecie poszukują produktów mięsnych o wysokich walorach smakowych i jakościowych. Europejski drób produkowany w systemie QAFP jest dowodem na to, że obie te cechy można ze sobą połączyć, dostarczając produkt o wysokiej renomie. Jak wynika z poniższych danych, europejski drób, w tym z gwarancją systemu QAFP, już kolejny rok zyskuje uznanie wśród licznych odbiorców.

Produkcja europejskiego drobiu wzrosła do kwietnia 2018 roku o 6,6% rok do roku. Największy wzrost nastąpił w krajach takich, jak: Węgry (22,4%), Bułgaria (18,6%) oraz Rumunia (10,9%), czyli przedstawiciele Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony można wymienić kilka krajów, które zanotowały spadek produkcji drobiu, chodzi m.in. o Łotwę (-5,9%), Włochy (-3,7%) i Cypr (-1,7%), czyli kraje charakteryzujące się niższym wolumenem produkcji, jeśli chodzi o branżę drobiarską. Warto odnotować, że najwięksi producenci drobiu w Europie, czyli Niemcy, Polska, Francja kolejny raz notują stabilny wzrost w granicach 7-10%.

W okresie styczeń – maj 2018 spadek importu mięsa drobiowego spoza Unii Europejskiej wyniósł 8,8% w porównaniu do tego samego okresu 2017. Największy regres zanotowała tutaj Brazylia (-42%). Sytuacja ta spowodowała jednocześnie wzrost importu z innych kierunków poza unijnych, np.: Ukraina (+91%), Chile (+78%) oraz Argentyna (+38%). Warto wspomnieć, że zwiększył się również wolumen importu z Chin, dokładnie o 22%, natomiast eksport z UE do Hongkongu zmalał o 12%.

Jednocześnie należy odnotować, że europejski drób cieszy się coraz większą popularnością na świecie, co przełożyło się na 10% wzrost eksportu w okresie styczeń – maj 2018 (w okresie rok do roku). Do krajów, które w ostatnim czasie (w okresie styczeń – maj 2018, w okresie rok do roku) coraz bardziej doceniają europejskie wyroby należą: Filipiny (+96%), Wietnam (+ 49%) oraz Ukraina (+25%) i Ghana (+18%).

Należy zauważyć, iż europejskie mięso, w tym mięso produkowane w systemie jakości QAFP jest od lat synonimem wysokiej jakości i gwarancji zapewnienia bezpieczeństwa produkcji na każdym jej etapie. Te cechy sprawiają, że konsumenci na całym świecie, znajdują w europejskim drobiu, w tym drobiu z certyfikatem QAFP, gwarancję wyśmienitego smaku i zaufanie do oferowanego produktu, co potwierdzają doskonałe wyniki sprzedaży i eksportu.

[1] Wszystkie dane pochodzą z prezentacji pt. „EU Market Situation for Poultry”, przedstawionych w trakcie posiedzeń Komitetu Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 19 lipca 2018.