Zgodnie z zaprezentowanymi pod koniec lutego 2018 roku danymi Komisji Europejskiej dotyczącymi sytuacji na rynku drobiu w Unii Europejskiej,[1] w 2017 roku po raz kolejny wzrosła produkcja europejskiego drobiu. Po raz kolejny w 2017 roku wzrósł eksport drobiu, natomiast import do UE po kilku latach wzrostu, po raz pierwszy od kilku lat zanotował spadek.

Produkcja europejskiego drobiu

Dane Komisji Europejskiej za pierwsze jedenaście miesięcy 2017 roku wskazują na wzrost produkcji europejskiego drobiu o 1,1% rok do roku. Największy wzrost produkcji zanotowany został na Łotwie (13%), na Słowacji (11,5%) oraz w Danii (11,4%). Polska pozostaje niekwestionowanym liderem w produkcji mięsa kurczęcego od 2014 roku[2], a od 2016 r. również i mięsa indyczego. Szacuje się, że w 2018 r. ogólna produkcja europejskiego drobiu, w tym wyprodukowanego w ramach dodatkowych systemów jakości, takich jak QAFP (ang. Quality Assurance for Food Products) wzrośnie o 1,9% i wyniesie prawie 16 mln ton.

Import drobiu spoza Unii Europejskiej

W 2017 roku, import mięsa drobiowego był mniejszy o ponad 10% w stosunku do roku poprzedniego  i wyniósł ponad 805,5 tys. ton. Import drobiu z Chin wzrósł w 2017 roku o 13%  i Chiny uplasowały się na piątym miejscu wśród największych eksporterów tego rodzaju mięsa na rynek Wspólnoty.

Europejski drób coraz bardziej doceniany na całym świecie

W 2017 roku eksport europejskiego drobiu ponownie wzrósł o 2,9% w stosunku do 2016 roku, do 1 662 300 ton. Mimo to na przestrzeni ostatnich lat w pierwszej dziesiątce destynacji niestety nie znalazła się Chińska Republika Ludowa. Stało się tak ze względu na zamknięcie tego kraju na mięso drobiowe pochodzące z krajów,  w których wystąpiły ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na przełomie 2016 i 2017 roku. W tym sezonie grypa ptaków już nie była tak uciążliwa dla kontynentu europejskiego[3], w związku z tym należy mieć nadzieję, że już niedługo konsumenci chińscy będą mogli cieszyć się walorami wysokiej jakości europejskiego drobiu wyprodukowanego zgodnie z wymogami systemu jakości QAFP.

[1] Wszystkie dane pochodzą z prezentacji pt. „EU Market Situation for Poultry”, przedstawionych w trakcie posiedzeń Komitetu Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniach 23 listopada 2017 r. oraz 22 lutego 2018 r., o ile nie wskazano inaczej
[2] Annual a.v.e.c. Report 2017
[3] https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_hapai_chrono_map.pdf

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.