9.02.2018 r. rozpoczął się ostatni rok realizacji trzyletniej kampanii promocyjno-informacyjno pn. „Europejski drób – w jakości siła”, której pomysłodawcą jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza. Dzięki odpowiednio dobranej strategii komunikacji i wykorzystywaniu w kampanii pełnej gamy narzędzi promocji bezpośredniej (takich jak udział w wydarzeniach targowych, organizacja seminariów, bankietów etc.), połączonej z działaniami PR-owymi (informacje prasowe, newsy, direct mailing) oraz działaniami reklamowymi (emisje reklam w prasie i internecie), cel kampanii jakim jest przede wszystkim promocja mięsa drobiowego opatrzonego znakiem QAFP, która w naturalny sposób pociąga za sobą wzrost popytu na mięso drobiowe wysokiej jakości wyprodukowane w Unii Europejskiej jest stale osiągany, o czym świadczą aktualne wyniki eksportowe. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ostateczna analiza eksportu mięsa drobiowego z UE do krajów pozaeuropejskich za 2017 rok zakończy się wynikiem wzrostu o około 1,3 % względem roku poprzedniego. Prognozy na 2018 rok są jeszcze bardziej optymistyczne, gdyż przewidywany wzrost ma wynieść około 2,4 % względem 2017 roku[1].

Jednym ze wspomnianych działań realizowanych w ramach kampanii, mających na celu zwiększenie znajomości znaku system jakości QAFP oraz sprzedaży i wielkości spożycia europejskiego mięsa drobiowego produkowanego w systemie QAFP na rynkach docelowych kampanii tj. rynku Chin z Hongkongiem, Wietnamu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest planowany udział kampanii w dniach 16-18 maja 2018 roku w targach SIAL China 2018 w Szanghaju.

W trakcie pobytu, na stoisku kampanii nr E7 F028 planowana jest organizacja indywidualnych spotkań B2B stanowiących okazję dla odwiedzających do nawiązania lub pogłębienia już istniejących relacji biznesowych z europejskimi partnerami oraz zapoznania się z wysokimi standardami produkcji drobiu w systemie jakości QAFP. Ponadto, trzy dni przed targami SIAL China 2018 odbędzie się niezwykle istotny z punktu widzenia budowania relacji ze służbami weterynaryjnymi i pozostałą administracją ChRL szczyt “The 4th International Import & Export Food Policy, Laws and Regulations Summit” dotyczący bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych sprowadzanych do Chin, w którym uczestniczyć ma ok. 300 osób, w tym przedstawiciele najwyższych władz China Entry & Exit Inspection of People’s Republic of China.

Udział delegacji w targach umożliwi prezentację zalet europejskiego drobiu, stanowiących o jego konkurencyjności oraz uczestnictwo w  spotkaniach  z importerami i dystrybutorami drobiu na rynku chińskim. Udział w szczycie natomiast pozwoli na spotkania z przedstawicielami władz weterynaryjnych i służb kontrolnych.

[1] European Commission DG AGRI Short-term outlook – No 19

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.