Zgodnie z krótkoterminowymi prognozami przygotowanymi przez Komisję Europejską pod koniec 2018 r.[1], w 2019 r. zarówno produkcja, jak i konsumpcja unijnego drobiu będą rosły, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów mięs (wieprzowina i wołowina). Europejski drób będzie cieszyć się też niesłabnącą popularnością poza granicami Wspólnoty, o czym świadczyć będzie rosnący kolejny rok z rzędu eksport. Jednocześnie w 2019 r. eksperci KE przewidują znaczący, bo aż 10 – procentowy wzrost importu drobiu do UE.

Wzrost produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2018 roku przerósł oczekiwania ekspertów i wyniósł 4% rok do roku. Ta dynamika związana była głównie z utrzymującym się spadkiem importu z Brazylii i w rezultacie wysokim poziomem cen unijnego drobiu. Prognozowany wzrost produkcji w całym roku 2018 r. ma wynieść nieco ponad 2%. Najwyższy wzrost zanotowano w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce. Jedynym krajem w UE, w którym produkcja obniżyła się w 2018 roku (o 4%) były Włochy. Największym producentem drobiu w Unii Europejskiej nadal pozostaje Polska, odpowiadająca za 16% unijnej produkcji. Na kolejnych miejscach plasują się Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. Według prognoz unijnych, produkcja drobiu w 2019 r. ustabilizuje się (+0,2%), ale ostateczny poziom uzależniony będzie od tempa powrotu brazylijskiego drobiu na unijne rynki[2].

Unijnych producentów mięsa drobiowego mogą cieszyć prognozy ekspertów KE dotyczące konsumpcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej1. Szacuje się, że spożycie drobiu, jako jedynego rodzaju mięsa będzie rosło – według danych wstępnych w 2018 r. wzrost wyniesie 1,6%, a w 2019 – 0,4%. Spożycie w 2018 roku na osobę ma wynieść 24,1 kg, a w 2019 r. 24,2 kg.

Eksport unijnego drobiu w 2018 r. miał nadal tendencję wzrostową, tj. o 3,8%, po trzech pierwszych kwartałach roku. Głównymi odbiorcami unijnego drobiu pod względem ilości są: Ukraina (10,3%), Ghana (9,3%) i Filipiny (9,2%), ze znaczącym wzrostem eksportu do wszystkich ww. państw. Natomiast największy wzrost eksportu w stosunku do analogicznego okresu (styczeń–wrzesień 2017) odnotowano do Wietnamu (63%), Filipin (40%) i Demokratycznej Republiki Konga (34%)[3].

Według prognoz unijnych ekspertów dla całego roku 2018 r. szacowany jest wzrost eksportu o 2,5%. W 2019 r. dynamika eksportu prawdopodobnie zwolni, ale nadal utrzymana zostanie lekka tendencja wzrostowa (+1%). Czynnikiem, który może zaważyć na ostatecznym poziomie eksportu mogą być Chiny, które po ponownym otwarciu rynku dla drobiu, w tym wyprodukowanego w systemie jakości QAFP (ang. Quality Assurance for Food Products) z Polski, zawierają umowy handlowe z kolejnymi krajami unijnymi (m.in.
z Estonią, Rumunią, czy Holandią)[4].

Ponowne nawiązanie relacji handlowych w zakresie drobiu pomiędzy krajami Unii Europejskiej, a Chińską Republiką Ludową cieszy Łukasza Dominiaka, Dyrektora Generalnego Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej, największego polskiego związku branżowego zrzeszającego hodowców i producentów drobiu, będącego jednocześnie organizatorem unijnej kampanii promocyjno-informacyjnej pn. „Europejski drób – w jakości siła”. „Mam nadzieję, że dobiegający końca trzyletni program, którego naczelnym celem było promowanie europejskiego drobiu wyprodukowanego w systemie jakości QAFP m.in. na rynku chińskim, miał swój udział w procesie ponownego wejścia unijnych producentów drobiu na chiński rynek. Unia Europejska może się poszczycić produkcją bezpiecznego drobiu, a znak jakości QAFP stanowi dodatkową gwarancję dla naszych odbiorców w Chinach powtarzalnej, wysokiej jakości, która zapewniana jest na każdym etapie produkcji – od pola do stołu.” – mówi Dyrektor Dominiak.

[1] Dane pochodzą z raportu: Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019, No 22. Directorate for Agriculture and Rural Development
[2] Tamże
[3] EU Market Situation for Poultry. Commitee for the Common Organisation of the Agricultural Markets, 13 December 2018
[4] Prognozy i dane autora, ekspertki kampanii p. Aleksandry Porady.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.