Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Zgodnie z opublikowaną przez Komisję Europejską na początku lipca 2018 roku prognozą[1], w 2018 roku prognozowany jest dalszy wzrost produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Podobnie wzrastać będzie konsumpcja drobiu przez obywateli Unii Europejskiej, ale też i eksport na rynki państw trzecich. Import do UE pozostanie bez zmian.

Po przeciętnym wzroście produkcji drobiu w UE w 2017 roku (+0,9% rok do roku), spowodowanym przede wszystkim wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w większości państw unijnych na przełomie 2016 i 2017 roku, w pierwszym kwartale 2018 roku produkcja wzrosła aż o 3,9% rok do roku. Za ten wzrost odpowiedzialni byli przede wszystkim liderzy w produkcji unijnego drobiu, czyli Polska (+8%), Niemcy (+7%), Holandia (+6%), Francja (+5%) oraz Wielka Brytania (+3%). Jedynie we Włoszech i Hiszpanii odnotowano spadki w produkcji. Eksperci prognozują zwolnienie tempa wzrostu w drugiej połowie roku i zamknięcie 2018 roku na poziomie wzrostu o 1,5%[2] (rok do roku)[3].

W pierwszych czterech miesiącach 2018 roku eksport unijnego drobiu, w tym drobiu produkowanego w systemie QAFP, wzrósł o 8% rok do roku. Głównymi odbiorcami były Ghana, Filipiny oraz Ukraina. Jeśli chodzi o eksport mięsa drobiowego z UE do Wietnamu to systematycznie rośnie od kilku lat – w 2017 roku kraje unijne wysłały do Wietnamu prawie 52 tys. ton drobiu. Dla porównania, wielkość eksportu w 2016 roku wyniosła 35,5 tys. ton[4].Prognozowany wzrost eksportu europejskiego drobiu, w tym produkowanego w systemie QAFP, jest najlepszym potwierdzeniem, że europejski drób produkowany zgodnie z restrykcyjnymi wymogami i odznaczający się niepowtarzalnym smakiem, zyskuje coraz większe uznanie wśród jego konsumentów na całym świecie.

Zwiększenie eksportu europejskiego drobiu opatrzonego znakiem jakości QAFP (Quality Assurance for Food Products) na rynek Wietnamu oraz utrzymanie zainteresowania tymi produktami na wietnamskim rynku jest naczelnym celem trzyletniej kampanii promocyjno-informacyjnej pn. „Europejski drób – w jakości siła”. Dzięki udziałowi ekspertów kampanii w targach, takich jak Food&Hotel Vietnam, oraz Vietfood&Beverage w 2017 roku, czy stałej intensywnej promocji europejskiego drobiu w mediach, spodziewany jest dalszy wzrost zainteresowania europejskim drobiem, który słynie wśród konsumentów na całym świecie z bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości.

Organizatorem współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej trzyletniej kampanii, której celem jest promowanie zalet europejskiego drobiu wyprodukowanego w systemie QAFP, jest największy polski związek branżowy zrzeszający hodowców i producentów drobiu – Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza.

[1] „Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019”, wydanej przez Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI)

[2] Tamże

[3] Tamże

[4] Źródło: baza danych Komisji Europejskiej (Market Access Database)