Kampania „Europejski drób – w jakości siła” na finiszu

Dobiegł końca trzeci – ostatni rok kampanii pn. „Europejski drób – w jakości siła” promującej zalety unijnego drobiu wyprodukowanego zgodnie z zasadami systemu jakości QAFP. Program skierowany był do odbiorców na trzech rynkach: Chin z Hongkongiem, Wietnamu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kampania promocyjno-informacyjna „Europejski drób – w jakości siła”, realizowana była przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą (KRD-IG), największą drobiarską organizację branżową w Polsce, kraju który od lat jest liderem w produkcji drobiu[1] w Unii Europejskiej. Celem programu była popularyzacja pochodzącego z Unii Europejskiej drobiu wyprodukowanego w systemie jakości QAFP (Quality Assurance for Food Products).

Grupami docelowymi w kampanii byli potencjalni importerzy, producenci, przetwórcy i dystrybutorzy drobiu, reprezentanci HoReCa czy środowiska opiniotwórcze. Zwiększanie świadomości na temat zalet unijnego drobiu opatrzonego logotypem QAFP, przy produkcji którego zachowywane są wszelkie standardy bezpieczeństwa i dbałości o jakość, miało na celu stworzenie popytu na rynkach docelowych kampanii.

Kampania promowała europejski drób produkowany zgodnie z restrykcyjnym unijnym prawem oraz w myśl zasady „od pola do stołu”. Koncepcja ta zapewnia kontrolę i dbałość o wysoką jakość i bezpieczeństwo na wszystkich etapach łańcucha produkcji: tj. wylęgu piskląt, produkcji pasz, chowu na fermie z zachowaniem zasad dobrostanu zwierząt, transportu, produkcji i przetwórstwa, a także całego procesu dystrybucji i ekspozycji w punkcie sprzedaży. Unijni producenci od lat zapewniają szczelność łańcucha produkcji, dlatego też produkt końcowy trafiający na talerz konsumenta jest w pełni bezpieczny. Dodatkowo drób wytworzony w systemie jakości QAFP, daje gwarancję powtarzalnej wysokiej jakości, certyfikowanej przez niezależnych audytorów na każdym etapie produkcji.

Na przestrzeni trzech lat eksperci kampanii wzięli udział w licznych wydarzeniach branżowych, realizowanych na rynkach docelowych. W Chinach przedstawiciele programu uczestniczyli w pięciu różnych wydarzeniach: targach SIAL w Szanghaju w maju 2016 roku, targach HOFEX  w Hongkongu w maju 2017 roku, targach FMA w Kantonie we wrześniu 2017 roku, targach SIAL China w maju 2018 roku i  targach CIMIE w Pekinie we wrześniu 2018 roku. Ponadto organizator kampanii, czyli KRD-IG miało przyjemność gościć 2 misje przedstawicieli związanych z chińskim sektorem drobiarskim w jednym z krajów Unii Europejskiej, tj. w Polsce – w październiku 2016 roku i w lipcu 2017 roku.

W Wietnamie kampania gościła na takich wydarzeniach, jak targi Vietfood w Ho Chi Minh City w sierpniu 2016 roku, Food & Hotel Vietnam w tym samym mieście w kwietniu 2017 roku, oraz w misji gospodarczej do Hanoi połączonej z targami Vietfood & Beverage w listopadzie 2017 r. Goście z Wietnamu odwiedzili Polskę w listopadzie 2018 roku. Działania w Wietnamie obejmowały także udział w misji towarzyszącej misji wysokiego szczebla – komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej – Phila Hogana,  podczas tych wydarzeń odbyły się dwa pokazy kulinarne w Ho Chi Minh City i  Hanoi.

W ramach wydarzeń organizowanych na trzecim rynku kampanii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, eksperci kampanii wzięli udział w 5 imprezach, w tym w odbywających się w Abu Dhabi targach SIAL Middle East 2016 i 2018 oraz zlokalizowanych w Dubaju targach Gulfood 2017, 2018 oraz Speciality Food Festival 2017.  W terminie 31 stycznia – 4 lutego 2017 r. oraz 27 listopada do 1 grudnia 2017 r.  odbyły się misje gospodarcze przedstawicieli administracji, biznesu i mediów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski.

Działania realizowane w ramach Programu „Europejski drób – w jakości siła” na rynkach docelowych kampanii realizowano w różnym kształcie. Poszczególne wydarzenia, w zależności od wymogów programowych obejmowały organizację stoisk kampanii, seminariów i bankietów promocyjnych dla przedstawicieli grup docelowych kampanii. Kampania zapewniała również uczestnictwo ekspertów w spotkaniach o charakterze biznesowym, mających na celu  zaznajomienie potencjalnych importerów z zaletami europejskiego drobiu produkowanego w systemie jakości QAFP oraz wyjaśnienie ich wątpliwości dotyczących europejskich systemów produkcji i jakości mięsa drobiowego. Spotkania dotyczyły też aspektów biznesowych, przez co były wspaniałą okazją do nawiązania współpracy handlowej i zwiększenia sprzedaży europejskiego drobiu na rynkach docelowych kampanii.

Odwiedzający stoiska programu „Europejski drób – w jakości siła”  mogli obejrzeć specjalnie zorganizowane pokazy kulinarne oraz skosztować potraw, których głównym „bohaterem” było unijne mięso drobiowe.

O szczegółach osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się w trakcie specjalnie organizowanych w ramach targów seminariów, gdzie eksperci kampanii prezentowali informacje na temat walorów unijnego drobiu, wymogów i reguł produkcji oraz zasad systemu jakości QAFP. Seminarium zazwyczaj towarzyszył bankiet promocyjny lub poczęstunek, w trakcie którego uczestnicy podczas kuluarowych rozmów mogli nawiązać nowe kontakty biznesowe, umocnić istniejące już relacje, a także spróbować potraw przyrządzonych na bazie unijnego drobiu QAFP przez wybitnych szefów kuchni.

W trakcie trwania  kampanii, w ramach specjalnie organizowanych misji gospodarczych, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza miała przyjemność gościć przedstawicieli z trzech docelowych krajów. Podczas specjalnie organizowanych seminariów poświęconych współpracy pomiędzy krajami objętymi kampanią a Unią Europejską w zakresie eksportu drobiu produkowanego w systemie QAFP z krajów Unii Europejskiej,  zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z danymi ekonomicznymi dotyczącymi europejskiego drobiu, jego standardami produkcji oraz  niezbędnymi informacjami w zakresie samego systemu QAFP. Misje gospodarcze obejmowały także wizyty w zakładach drobiarskich, w których produkuje się wysokiej jakości mięso drobiowe oznaczone symbolem QAFP. W trakcie pobytu delegaci misji z Chin, Wietnamu oraz ZEA mieli także okazję uczestniczyć w specjalnie przygotowanych bankietach, na których również mieli okazję spróbować potraw przyrządzonych z drobiu wyprodukowanego w systemie jakości QAFP.

Obecność kampanii na rynkach międzynarodowych przejawiała się nie tylko prezentacją jej działań podczas wydarzeń branżowych czy misji gospodarczych, ale także m.in. promocją w prasie i stronach internetowych. Podczas trzech lat informacje o kampanii „Europejski drób – w jakości siła”  pojawiły się w następujących tytułach branżowych, w przypadku Chin: Grocery Trade Magazines, Meat China, FMCG Magazine, Meat Research i na stronach internetowych takich, jak: foodmate.net, fodqs.cn, foods1.com. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich natomiast, w prasie takiej, jak: Food Business Gulf & Middle East, Caterer Middle East, Hotelier Middle East, Food Service Europe and Middle East, Asia & Middle East Food Trade oraz na stronach internetowych: hozpitality.com, hoteliermiddleeast.com. W Wietnamie informacje o kampanii pojawiły się w tytułach takich, jak: Mon Ngon, Nhip Cau Dau Tu Magazine, Doanh Nhan Saigon Magazine i na stronach www: nhipcaudautu.vn, doanhnhansaigon.vn, vneconomy.vn. Działania te jeszcze bardziej zwiększały zasięg oddziaływania kampanii, pozytywnie wpływając na wizerunek drobiu wyprodukowanego w systemie QAFP na rynkach docelowych.

Przez cały czas trwania kampanii o zaletach europejskiego drobiu wyprodukowanego zgodnie z zasadami systemu QAFP można było dowiedzieć się także odwiedzając specjalnie dedykowaną stronę internetową http://www.european-quality-poultry.eu/. Strona, dostępna w językach krajów, w których prowadzona była kampania, w sposób przystępny i jasny prezentowała wszelkie informacje na temat unijnego mięsa drobiowego, systemu QAFP czy analizę rynków docelowych. Ponadto odwiedzający mogli zapoznać się z ciekawymi przepisami na smakowite i  apetyczne dania z drobiu QAFP opracowane przez wybitnych szefów kuchni.

Trzyletnia kampania pn. „Europejski drób – w jakości siła” trwała od 9 lutego 2016 roku
do 8 lutego 2019 roku. Promocja unijnego drobiu wyprodukowanego w systemie QAFP na rynkach Chin z Hongkongiem, Wietnamu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich finansowana była przy wsparciu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

[1] https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/poultry-meat-dashboard_en.pdf

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.