Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Komisję Europejską pod koniec listopada 2018 r., produkcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej kolejny rok z rzędu rośnie[1]. Europejski drób cieszy się też coraz większą popularnością poza granicami Wspólnoty, o czym świadczy rosnący eksport. Jednocześnie kolejny rok z rzędu odnotowano nieznaczny spadek importu drobiu do UE.

W okresie od stycznia do lipca odnotowano średni wzrost produkcji mięsa drobiowego o 3,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. W Bułgarii, na Węgrzech i Rumunii producenci mogli pochwalić się ponad 10% wzrostem produkcji w 2018 roku. Największym producentem drobiu w Unii Europejskiej nadal pozostaje Polska, odpowiadająca za 16% unijnej produkcji. Na kolejnych miejscach plasują się Wielka Brytania, Francja i Hiszpania.

Głównymi państwami eksportującymi drób na rynek UE w okresie od stycznia do września 2018 r. były Tajlandia i Brazylia. W pierwszej piątce znalazły się też Chiny, ze wzrostem eksportu o 27%.

Głównym rynkiem eksportowym w okresie od stycznia do września 2018 r. pozostała Ukraina, na kolejnych miejscach znalazły się Ghana i Filipiny. Z kolei największy wzrost zainteresowania europejskim drobiem, w tym wyprodukowanym w systemie jakości QAFP (ang. Quality Assurance for Food Products) wyraził w 2018 roku Wietnam – o 63%. W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w większości państw Unii Europejskiej na przełomie 2016 i 2017 roku, chiński rynek został zamknięty dla krajów, które posiadały uprawnienia eksportowe. Jednak pod koniec września 2018 r. Chiny ponownie otworzyły się na mięso drobiowe z jednego z krajów Unii Europejskiej – Polski

Zwiększenie eksportu europejskiego drobiu opatrzonego znakiem jakości QAFP na rynek Chińskiej Republiki Ludowej, budowa znajomości znaku system jakości QAFP oraz utrzymanie zainteresowania tymi produktami na chińskim rynku jest naczelnym celem trzyletniej kampanii promocyjno-informacyjnej pn. „Europejski drób – w jakości siła”.

„Mamy nadzieję, że prowadzona od prawie trzech lat unijna kampania promująca europejski drób m.in. na rynku chińskim, przyczyni się, po zniesieniu barier administracyjnych – jak w przypadku Polski, do skutecznego powrotu unijnego drobiu, w tym wyprodukowanego w systemie QAFP, na rynek Państwa Środka. Kontakty z naszymi potencjalnymi partnerami po stronie chińskiej pokazały, że mięso drobiowe z Unii Europejskiej cieszy się wysoką rozpoznawalnością, ale też renomą i uznaniem. Pełne bezpieczeństwo to nasz atut, a dzięki stosowaniu systemów jakości, takich jak QAFP możemy zaoferować wysoką i powtarzalną  jakość europejskiego drobiu” – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej, największego polskiego związku branżowego zrzeszającego hodowców i producentów drobiu, będącego jednocześnie organizatorem kampanii.

 

[1] Wszystkie dane pochodzą z prezentacji: EU Market Situation for Poultry. Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets. 22 November 2018 oraz DG Agri Dashboard: Poultry Meat (ostatnia aktualizacja: 05.12.2018)

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.