Według opublikowanego w połowie października 2018 r. przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA – United States Department of Agriculture) okresowego raportu pt. „Livestock and Poultry: World Markets and Trade”[1], w 2019 roku prognozowany wzrost globalnego eksportu drobiu wyniesie 4% (liczony rok do roku) i utrzyma mocną pozycję lidera w zakresie światowego handlu mięsem (11,6 mln ton).

Amerykańscy eksperci prognozują dalszy wzrost światowej produkcji drobiu w 2019 roku o 2% do rekordowych 97,8 mln ton. Na świecie nadal utrzymują się korzystne warunki dla takiej sytuacji: utrzymujące się niskie ceny pasz, brak ognisk grypy ptaków w regionach największej produkcji drobiu oraz stale rosnące zapotrzebowanie na mięso drobiowe.

Globalna wymiana handlowa w 2019 roku ma wynieść 11,6 mln ton, a Brazylia pozostanie liderem światowego eksportu drobiu (ok. 3,7 mln ton).

Zgodnie z prognozami amerykańskimi, Japonia pozostanie największym importerem mięsa drobiowego. W pierwszej dziesiątce znajdą się również m.in. Meksyk, RPA, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Analitycy przewidują, że w Unii Europejskiej, będącej trzecim największym na świecie producentem i eksporterem drobiu, produkcja w 2019 roku wzrośnie o 1%, ale eksport aż o 5% (liczony rok do roku) . Ten pozytywny sygnał dla unijnych producentów drobiu oznacza, że mięso drobiowe z UE jest coraz bardziej doceniane na rynkach światowych, głównie ze względu na bezpieczeństwo oraz unikalną jakość. Wysokiej jakości unijne mięso drobiowe wyprodukowane zgodnie z wymogami określonych systemów jakości, w tym QAFP (Quality Assurance for Food Products) to gwarancja powtarzalnej jakości i znakomitego smaku.

Drób opatrzony znakiem QAFP nie jest w żaden sposób doprawiany, nie zawiera żadnych substancji dodatkowych. Mięso drobiowe wyprodukowane zgodnie z QAFP umieszczane jest w innowacyjnym opakowaniu typu MAP (Modified Atmosphere Packaging), gwarantującym świeżość, bezpieczeństwo i higienę. Wiarygodność produktów produkowanych w systemie QAFP potwierdzana jest przez kontrole przeprowadzane przez niezależnych audytorów na każdym etapie produkcji.

[1] Wszystkie dane zawarte w publikacji pochodzą z raportu opublikowanego przez Foreign Agricultural Service/USDA pt. „Livestock and Poultry: World Markets and Trade” (October 2018)

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.