Pod koniec lutego 2018 r. Amerykański Departament Rolnictwa opublikował aktualizację Raportu zawierającego prognozy dotyczące europejskiego drobiu.[1] Dokument wskazuje, że w 2018 r. po raz kolejny możemy spodziewać się zarówno wzrostu produkcji, jak i eksportu. Import pozostanie na stałym poziomie, a konsumenci europejscy kolejny rok z rzędu coraz bardziej doceniać będą walory europejskiego drobiu.

Kolejny rok wzrostu produkcji europejskiego drobiu

W 2018 roku prognozy amerykańskie przewidują dalszy wzrost produkcji drobiu w UE – w porównaniu do 2017 r. – o 1 punkt procentowy. Stanowi on kontynuację zaskakująco dobrego roku 2017, kiedy to produkcja europejskiego drobiu wzrosła o 2,5%, czyli wyżej niż prognozowali eksperci. Stało się tak głównie dzięki kolejnym rekordom produkcji lidera w Unii Europejskiej – czyli Polsce.

Europejski drób doceniany na całym świecie

Zgodnie z przewidywaniami Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, w 2018 roku import drobiu do Unii Europejskiej pozostanie na stałym poziomie. Z kolei, podobnie jak w poprzednich latach nadal będzie rósł eksport, mimo nadal utrzymujących się blokad nałożonych przez niektóre państwa w związku z wystąpieniem w niektórych krajach unijnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. W 2017 roku znacząco wzrósł eksport europejskiego drobiu do krajów subsaharyjskich, takich jak Ghana, Kongo, Liberia, czy Gabon. Również warto odnotować, że konsumenci wietnamscy coraz bardziej doceniają walory europejskiego drobiu, w tym wyprodukowanego w systemie QAFP (ang. Quality Assurance for Food Products) – w 2017 r. eksport do Wietnamu wzrósł o 45% w stosunku do 2016 r. Można mieć nadzieję, że w pewnym procencie wzrost zainteresowania europejskim drobiem był rezultatem prowadzonej od 2016 roku na tamtym rynku trzyletniej kampanii promocyjno-informacyjnej pn. „Europejski drób – w jakości siła”. Celem kampanii jest przybliżenie walorów europejskiego drobiu wyprodukowanego w systemie QAFP importerom, przedstawicielom sieci handlowych, urzędnikom i liderom opinii, sektorowi HoReCa oraz producentom i przetwórcom mięsa drobiowego. Obecnie trwa trzeci – ostatni rok współfinansowanej m.in. ze środków Unii Europejskiej kampanii. Z pewnością najlepszą nagrodą dla organizatora – największego polskiego związku branżowego zrzeszającego hodowców i producentów drobiu – Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej, będzie dalszy wzrost zainteresowania europejskim mięsem drobiowym wyprodukowanym w systemie QAFP, nie tylko w roku 2018, ale i w kolejnych latach.

[1] Cały artykuł został oparty na USDA GAIN Report: Poultry and Products Semi-annual_Paris_EU-28_2-26-2018

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.