Zgodnie z opublikowanym przez Departament Rolnictwa USA dorocznym raportem dotyczącym rynku drobiu i jego produktów w Chińskiej Republice Ludowej[1] , przewiduje się, że w 2018 r., podobnie jak w 2017 r. produkcja mięsa drobiowego będzie spadała. Również konsumpcja mięsa drobiowego utrzyma tendencję zniżkową. Nieco zwiększy się import drobiu, a Brazylia zachowa pozycję zdecydowanego lidera jako dostawca do Chin.

Według prognoz amerykańskich, w 2018 r. import drobiu w Chinach wzrośnie o 4% do 500 tys. ton. Mimo spadku importu z Brazylii w 2017 r. w związku ze zdarzeniem związanym ze sprzedażą zepsutego i przeterminowanego mięsa przez największe firmy brazylijskie, Brazylia pozostanie zdecydowanie największym dostawcą drobiu na rynek chiński. W odniesieniu do krajów Unii Europejskiej czy Ameryki Północnej, aktualnie eksport z tych państw nie jest możliwy z uwagi na wystąpienie ognisk grypy ptaków na obu kontynentach. Ewentualne ponowne otwarcie rynku chińskiego będzie zależało od sytuacji w odniesieniu do grypy ptaków w UE, czy USA.

Natomiast ponowne otwarcie rynku chińskiego na drób pochodzący z Unii Europejskiej będzie mogło oznaczać ogromną szansę dla producentów wysokiej jakości europejskiego mięsa drobiowego, wyprodukowanego zgodnie z zasadami dodatkowego systemu jakości jakim jest QAFP (Quality Assurance for Food Products). Incydent z mięsem pochodzącym z Brazylii oraz utrata zaufania konsumentów chińskich do rodzimego mięsa drobiowego w związku z wystąpieniem największej w historii liczby ognisk grypy ptaków podtypu H7N9 u drobiu oraz przypadków H7N9 u ludzi, spowodowały, że konsumenci, a zwłaszcza szybko rosnąca klasa średnia, poszukują bezpiecznego i wysokiej jakości mięsa drobiowego. A właśnie taki drób, dodatkowo oznakowany znakiem jakości QAFP mogą zapewnić producenci z Unii Europejskiej.

Dlatego też, licząc na brak epidemii grypy ptaków w tym sezonie w Europie, producenci wysokiej jakości europejskiego mięsa drobiowego, wyprodukowanego w systemie QAFP, oczekują na rychłe otwarcie rynku chińskiego na swoje produkty oraz na znaczne zainteresowanie europejskim drobiem ze strony importerów i konsumentów w Chinach.

 

[1] GAIN Report Number: CH17040, opublikowany 4 października 2017 r.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.