Wietnam jest krajem o dynamicznie rosnącym poziomie dochodów do dyspozycji. Wzrost zamożności wiąże się ze wzrostem konsumpcji, co na rynku spożywczym przekłada się bezpośrednio na jakość i wartość spożywanych produktów. Dla przykładu: wg szacunków EU-Vietnam Business Network wydatki na żywność (kategoria Food, Beverages, Tobacco) mają wzrosnąć w okresie 2014 – 2019 o ponad 50%, z poziomu 517 EUR w 2014 r. do 778 EUR w 2019 r. [1]

Naturalną konsekwencją wzrostu zamożności jest zwiększenie udziału mięsa w diecie. Według danych USDA łączna produkcja mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu wyniosła w Wietnamie w 2017 r.  5,1 mln ton.[2] Jednakże jedynym gatunkiem mięsa, na które popyt zaspokajany jest przez lokalną produkcję jest wieprzowina. W przypadku drobiu, mimo znaczącego, 68%-go wzrostu produkcji w latach 2010-2017[3], wciąż istnieje wysokie zapotrzebowanie na produkt pochodzący z importu. Wg. danych OECD-FAO, w latach 2018-2027 konsumpcja drobiu w Wietnamie ma wzrosnąć o 36%, podczas gdy produkcja – o 25%.[4]  Stworzy to dodatkową lukę popytową, która będzie zagospodarowana przez drób wyprodukowany poza granicą Wietnamu.

Wzrost zamożności wietnamskiego społeczeństwa sprawia, że rośnie zainteresowanie produktami o charakterze premium, w tym importowaną żywnością z Europy. Dodatkowym benefitem artykułów spożywczych sprowadzanych z krajów UE mogą stać się znaki jakości, takie jak np. znak Quality Assurance for Food Products (QAFP), którym znakowany jest między innymi wysokiej jakości drób.

UE-28 jest piątym największym partnerem handlowym Wietnamu, z udziałem w łącznej wartości importu równym 6%.[5] Pozycja Wietnamu jako importera europejskiego drobiu dynamicznie wzrasta – w chwili obecnej kraj ten jest siódmym co do wielkości partnerem handlowym w tej kategorii. W okresie styczeń-wrzesień 2018 r., wg danych Komisji Europejskiej[6]  odnotowano aż 63%-owy wzrost wielkości eksportu na rynek Wietnamu z państw Unii, co stanowi rekord wśród wiodącej dziesiątki importerów. W 2018 roku import drobiu z Unii Europejskiej sięgnie prawdopodobnie 85.000 ton, odnotowując ponad czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich 5 lat.[7]

Drób pochodzący z Unii Europejskiej, sygnowany znakiem jakości QAFP, doskonale wpisuje się w trendy i oczekiwania konsumenta na stopniowo coraz zamożniejszym rynku. Jego wysoka jakość, stabilność mikrobiologiczna i bezpieczeństwo stają się coraz istotniejszym, pozacenowym czynnikiem wyboru – zarówno dla dystrybutorów, jak i finalnych konsumentów – i wszystko wskazuje na to, iż waga Unii Europejskiej jako partnera handlowego Wietnamu w zakresie produktów drobiowych w kolejnych latach będzie rosła.

[1] EVBN Research Report Agrobusiness: The Meat Sector in Vietnam, 2016

[2] GAIN Report Number: VM8019, 4.12.2018

[3] General Statistics Office of Vietnam

[4] opracowanie własne na podstawie danych OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027

[5] EVBN Research Report Agrobusiness: The Meat Sector in Vietnam,2016

[6] European Commission, EU market situation for Poultry, , 13.12.2018

[7] Wyliczenia KRD-IG na podstawie danych, European Commission, EU market situation for Poultry, 13.12.2018

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.