Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Światowe tendencje na rynku mięsa drobiowego pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość europejskim producentom. Dane rynkowe wskazują, że początek 2018 roku był dobry dla większości europejskich producentów. Według danych Eurostatu[1] eksport wysokiej jakości mięsa drobiowego z całej Unii Europejskiej na rynki trzecie wzrósł o 9,1% w ujęciu ilościowym (w okresie: styczeń-kwiecień 2018 – do styczeń – kwiecień 2017), notując najlepszy wynik od kilku lat.

Produkcja wysokiej jakości mięsa drobiowego w Unii Europejskiej w czterech pierwszych miesiącach 2018 roku wzrosła o 6,5% z analogicznym okresem 2017 roku[2]. Ze względu na wyjątkowe cechy jakościowe i smakowe europejskie mięso drobiowe może wysoko pozycjonować się na rynkach międzynarodowych, stanowiąc doskonałe urozmaicenie w regionalnych przepisach kulinarnych.   Coraz częściej Europejscy producenci chętnie współpracują z Państwami Azjatyckim czy krajami Bliskiego Wschodu.

Jednym z rynków trzecich, który w atrakcyjny sposób prezentuje się dla europejskich producentów wysokiej jakości mięsa drobiowego są Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Produkcja drobiu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ciągu minionego roku nieznacznie wzrosła, niemniej jednak nie będzie wstanie zaspokoić wewnętrznej konsumpcji. Według danych z 2018 roku produkcja wewnętrzna jest wstanie zaspokoić 11% całego popytu wewnętrznego[3]. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym atrakcyjność rynku ZEA dla europejskich producentów wysokiej jakości mięsa drobiowego jest osłabnięcie pozycji jednego z głównych graczy na tym rynku, czyli Brazylii.

Powyższe prognozy są korzystne dla unijnego rynku mięsa drobiowego. Dzięki stosowaniu systemu jakości QAFP, pochodzące z Unii mięso drobiowe zyskuje unikalną jakość, stanowiąc ważny element stymulacji popytu zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w krajach pozaunijnych, w tym na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zarówno sprzyjająca sytuacja rynkowa  oraz wysoka jakość produktów, sprawiają, że europejski drób produkowany zgodnie z założeniami systemu jakości QAFP jest coraz bardziej konkurencyjny w stosunku do drobiu z innych części świata. Jednym z priorytetów w Unii Europejskiej jest zrównoważona i przyjazna środowisku produkcja. Zgodnie z koncepcją „od pola do stołu”, wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego są kontrolowane przez stosowne służby weterynaryjne. Dzięki temu drób produkowany w Unii Europejskiej cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo. Mięso jest wolne od hormonów, antybiotyków, czy chemicznych dodatków. Ponadto, wdrożenie systemu jakości QAFP pozwala na produkcję mięsa drobiowego o wysokiej i powtarzalnej jakości, które spełnia oczekiwania także tych bardzo wymagających konsumentów.

Tabela

Udział w rynku eksportu drobiu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Kraj Eksportujący Import do ZEA      
  Styczeń – Czerwiec 2016 Styczeń – Czerwiec  2017
  Ilość Udział w rynku Ilość Udział w rynku
Brazylia 159 74% 145 70%
USA 36 17% 35 17%
Ukraina 3 2% 8 4%
Turcja 3 1% 6 2%
UE 8 3% 5 2%
Inne 8 3% 10 5%
Suma 217 100% 209 100%

źródło: Report by US Foreign Agricultural Service *ilość w 1,000 MT

 

[1] https://circabc.europa.eu/sd/a/cdd4ea97-73c6-4dce-9b01-ec4fdf4027f9/24.08.2017-Poultry.pptfinal.pdf

[2] Tamże

[3] https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Poultry%20and%20Products%20Annual_Dubai_United%20Arab%20Emirates_9-27-2017.pdf