Gwarancja bezpieczeństwa

Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności dotyczy kompleksowego podejścia do zagadnień produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, obejmując swoim zasięgiem pełny cykl produkcyjny. Strategia ta opiera się na trzech podstawowych elementach, które tworzą:

  • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz
  • Doradztwo naukowe
  • Procedury kontrolne.

Bezpieczeństwo produkcji oraz stały monitoring procesów gwarantujących jego wysoki poziom to jedno z kluczowych zagadnień związanych z cyklem produkcyjnym drobiu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszyscy producenci mięsa drobiowego na terenie UE maja obowiązek przestrzegania wysokich standardów w obszarze hodowli drobiu. Procesy produkcji odbywają się pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych i są ściśle określone na poszczególnych etapach – od żywienia, przez dobrostan zwierząt na terenie fermy, po ubój, transport i pakowanie. Każde gospodarstwo zobligowane jest również do prowadzenia szczegółowej dokumentacji, dotyczącej m.in.:

  • Historii stada
  • Środków ochrony przed szkodnikami
  • Środków do mycia i dezynfekcji obiektów i urządzeń technologicznych.

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości mięsa, na terenie ferm obowiązują również rygorystyczne zasady rewidujące stan zdrowia zwierząt, w tym:

  • Całkowity zakaz dodawania do paszy antybiotyków, hormonów, czy antybiotykowych stymulatorów wzrostu;
  • Zakaz dodawania do mieszanek paszowych komponentów wpływających na wartość sensoryczną lub technologiczną mięsa na 3 tygodnie przed ubojem;
  • Obowiązkowe badania stada kurcząt w kierunku Salmonelli w ciągu 3 tygodni przed ubojem.

Rygorystyczne zasady bezpieczeństwa stosowane są również w zakładach w obszarze mrożenia i pakowania mięsa drobiowego. Systemy pakowania, oparte na zachowaniu sterylnych warunków oraz minimalizacji kontaktu mięsa z czynnikami zewnętrznymi, gwarantują otrzymanie produktu wysokiej jakości, o doskonałym smaku i aromacie. Procesy te są poddawane wyrywkowej kontroli i realizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami unijnymi. Finalnym gwarantem bezpieczeństwa oferowanego produktu są etykiety, zawierające kompleksowe informacje na temat pełnego procesu produkcji – od kraju pochodzenia, daty przydatności, numeru weterynaryjnego i numeru partii, po metody pakowania, czy informacje na temat warunków przechowywania.

Zachowanie wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa jest gwarantem pełnej kontroli całego cyklu produkcyjnego drobiu. Wdrożenie systemów opartych na dokumentacji i zasadach monitorowania zdrowia zwierząt pozwalają producentom, a tym samym również konsumentom, otrzymać wysokiej klasy, bezpieczny produkt.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.