Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Kontrola jakości

Kontrola jakości i pakiet norm bezpieczeństwa dotyczy każdego z etapów produkcji drobiu. Obowiązek ten stanowi podstawę utrzymania wysokich standardów obowiązujących wszystkie kraje Wspólnoty. Proces kontroli jakości można podzielić na różne płaszczyzny odpowiedzialności, które, realizowane wspólnie, gwarantują partnerom biznesowym oraz finalnym konsumentom otrzymanie produktu o wyjątkowych właściwościach i walorach smakowych. Wśród szeregu kompetencji związanych z kontrolą jakości, do najważniejszych należą:

  1. Centralna jednostka kontroli jakości – organem w Unii Europejskiej odpowiedzialnym za kwestie kontroli przepisów prawnych oraz inspekcje na terenie Wspólnoty i poza nią jest Biuro ds. Żywności i Weterynarii (Food & Veterinary Office, FVO) z siedzibą w Grange w Irlandii. Głównym zadaniem FVO jest weryfikacja poszczególnych rządów państw UE w celu zapewnienia, że ich rodzimi producenci przestrzegają wysokich standardów bezpieczeństwa żywności UE. FVO odgrywa także kluczową rolę w tworzeniu polityki Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz w sektorze weterynarii i zdrowia roślin. Inspektorzy z Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej stale kontrolują organy krajowe i zapewniają stosowanie unijnych przepisów na terytorium całej UE.
  2. Stała kontrola Inspekcji Weterynaryjnej – sprawują ją odpowiednie organy Inspekcji Weterynaryjnej, w oparciu o określone przepisy UE. Do ich zadań należy kontrola hodowli drobiu od momentu doboru rasy, troska o dobrostan zwierząt w procesie hodowli i uboju oraz zachowanie szacunku do naturalnego środowiska. Inspekcja Weterynaryjna dba również o jakość żywienia zwierząt, w tym zapobieganie podawania substancji dodatkowych takich jak hormony wzrostu. Gotowy produkt jest poddawany badaniu weterynaryjnemu przed dzieleniem i pakowaniem, a także kontrolowany pod kątem barwy, odpowiedniej struktury i zapachu. Równolegle, zakłady maja obowiązek sprawdzania stanu zdrowia stada na każdym etapie produkcji, w celu eliminacji zagrożeń związanych z ewentualnymi chorobami. Wyniki poszczególnych kontroli są dokumentowane i analizowane, co gwarantuje stały monitoring pod kątem jakościowym i ilościowym.
  3. Rozwiązania systemowe zarządzania jakością i aspektami bezpieczeństwa – wszystkie zakłady przemysłu spożywczego na terenie UE maja obowiązek wdrażania zintegrowanych programów dedykowanych zarządzaniu: Good Manufacture Practice (GMP), Good Hygienic Practice (GHP), Sanitary Performance Standards (SPS), Hazard Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standarization (ISO). Ich stosowanie jest również podstawą tworzenia lokalnych systemów jakości, które koncentrują się na wypracowaniu metod produkcji, gwarantujących wysoką jakość, opartą na indywidualnie dobranych technikach hodowli i produkcji Przykładem krajowego, nieobligatoryjnego systemu jakości jest np. QAFP (Quality Control for Food Products) wdrażany przez producentów chcących w szczególny sposób zapewnić wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo swoich produktów. System QAFP, prócz warunków narzucanych przez systemy regulowane prawem, obejmuje dodatkowe pomiary i techniki służące zapewnieniu jakości – np. pomiar pH mięsa w wyznaczonym momencie schładzania tuszek, mający wpływ na końcowe parametry jakościowe produktu.