Kontakt

Krajowa Rada Drobiarstwa

ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

tel.: +48 22 82 82 389
tel./fax +48 22 82 82 389

krdig@pro.onet.pl
krd-ig@krd-ig.com.pl

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.