Informacje o kampanii

Kampania „Europejski drób – w jakości siła” obejmuje trzyletnie działania promocyjno-informacyjne, dotyczące europejskiego drobiu wysokiej jakości, produkowanego w systemie jakości QAFP.

Projekt realizowany jest dla odbiorców rynku chińskiego (w tym Hongkongu), wietnamskiego i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu, poprzez wygenerowanie popytu na mięso drobiowe, produkowane w systemie QAFP, a także zbudowanie jego pozytywnego wizerunku wśród grup docelowych programu. Kluczowe komunikaty związane z kampanią koncentrują się wokół restrykcyjnych norm bezpieczeństwa i gwarancji jakości oraz transparentności poszczególnych etapów produkcji, zapewniających finalnym odbiorcom wysoką klasę oraz wyjątkowe walory smakowe mięsa. Działania, zaplanowane do lutego 2019 roku, koncentrują się głównie w obszarze współpracy B2B, obejmując: realizację kampanii promocyjno-informacyjnej na rynkach docelowych, działania edukacyjne, udział w wydarzeniach targowych na terenie krajów docelowych, kooperację z przedstawicielami grup opiniotwórczych, a także wybranymi organizacjami branżowymi, zlokalizowanymi w poszczególnych krajach. Inicjatorem kampanii „Europejski drób – w jakości siła” jest Krajowa Rada Drobiarska – Izba Gospodarcza. Projekt jest nadzorowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, jak również Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.