Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Informacje o kampanii

Kampania „Europejski drób – w jakości siła” obejmuje trzyletnie działania promocyjno-informacyjne, dotyczące europejskiego drobiu wysokiej jakości, produkowanego w systemie jakości QAFP.

Projekt realizowany jest dla odbiorców rynku chińskiego (w tym Hongkongu), wietnamskiego i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Głównymi założeniami inicjatywy jest poszerzenie rynku zbytu, poprzez wygenerowanie popytu na mięso drobiowe, produkowane w systemie QAFP, a także zbudowanie jego pozytywnego wizerunku wśród grup docelowych programu. Kluczowe komunikaty związane z kampanią koncentrują się wokół restrykcyjnych norm bezpieczeństwa i gwarancji jakości oraz transparentności poszczególnych etapów produkcji, zapewniających finalnym odbiorcom wysoką klasę oraz wyjątkowe walory smakowe mięsa. Działania, zaplanowane do lutego 2019 roku, koncentrują się głównie w obszarze współpracy B2B, obejmując: realizację kampanii promocyjno-informacyjnej na rynkach docelowych, działania edukacyjne, udział w wydarzeniach targowych na terenie krajów docelowych, kooperację z przedstawicielami grup opiniotwórczych, a także wybranymi organizacjami branżowymi, zlokalizowanymi w poszczególnych krajach. Inicjatorem kampanii „Europejski drób – w jakości siła” jest Krajowa Rada Drobiarska – Izba Gospodarcza. Projekt jest nadzorowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, jak również Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.