Czym jest QAFP

System Gwarantowanej Jakości Żywności

QAFP, czyli branżowy System Gwarantowanej Jakości Żywności to obejmujący różne kategorie produktów program jakości żywności stworzony w 2009 r. Jego powstanie jest efektem dynamicznego rozwoju branży mięsnej, obserwacji nowych trendów rynkowych oraz odpowiedzią na coraz większe wymagania współczesnych konsumentów wobec sektora spożywczego. QAFP realizuje unijną koncepcję pełnej transparentności łańcucha produkcyjnego, opartą na restrykcyjnych normach i otrzymaniu powtarzalnego produktu, charakteryzującego się wysoką jakością i walorami smakowymi.

Prace nad pierwszym drobiarskim zeszytem branżowym dla systemu QAFP rozpoczęto w 2010 roku
z inicjatywy Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG), do której zadań należy, m.in. stymulowanie postępu w hodowli i jakości procesów hodowlano-produkcyjnych w drobiarstwie. Jego założenia zostały opracowane przez ekspertów z wiodących ośrodków akademickich w Polsce (tj. ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Zootechniki w Krakowie
i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). W opracowaniu systemu QAFP uczestniczyli również specjaliści branżowi, w tym kadra naukowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie i Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego – Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz specjaliści do spraw jakości wybranych zakładów drobiarskich. Program został oficjalnie zatwierdzony w styczniu 2011 roku.

Podstawą tworzenia systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (ang. Quality Assurance for Food Products) są założenia oparte na dwóch ideach prowadzenia produkcji drobiarskiej:

  • Realizowanej w Unii Europejskiej filozofii produkcji żywności „od pola do stołu”, gwarantującej konsumentom dostarczenie produktu wysokiej jakości o wyjątkowych walorach smakowych;
  • Stałego nadzoru lekarzy weterynarii na każdym etapie procesu produkcji drobiarskiej.

System QAFP obejmuje trzy grupy wyrobów: tuszka, elementy i mięso z piersi  kurczaka, tuszka, elementy i mięso z piersi  indyka oraz tuszka i elementy młodej polskiej gęsi owsianej. Wymaganiami objęte są wszystkie etapy produkcji, począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży. Spełnienie kryteriów systemu QAFP potwierdza zachowanie jakości i bezpieczeństwa w każdym z ogniw łańcucha żywnościowego.

Znak jakości QAFP gwarantuje konsumentom, że w całym procesie produkcyjnym obowiązywał absolutny zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu i hormonów, a mięso jest wolne od nastrzykiwania, czy wprowadzania substancji dodatkowych. System kładzie szczególny nacisk na kwestie dobrostanu zwierząt, odpowiedniej infrastruktury produkcji, zapewnienie stałego nadzoru weterynaryjnego, a także utrzymywania w procesie produkcji wysokiej higieny pracy ludzi, urządzeń technicznych i pojazdów. W ramach wymogów QAFP niezwykle ważną rolę odgrywają również zasady dotyczące pakowania mięsa. Ich ujednolicenie przez określenie odpowiednich warunków oraz stała kontrola są niezwykle ważne w uzyskaniu produktu wysokiej klasy. Technikami rekomendowanymi jest pakowanie typu MAP, minimalizujące rozwój drobnoustrojów, przy jednoczesnym utrzymaniu smaku i jakości mięsa oraz wydłużeniu przydatności do spożycia. Dodatkowe znaczenie ma również proces etykietowania, dostarczający końcowym odbiorcom szczegółowych informacji na temat wszystkich etapów produkcji.

Twórcy programu zadbali, aby wyjątkowe cechy produktów z logo QAFP były w pełni powtarzalne, co oznacza, że odbiorca ma pewność, że produkt spełnia te same, restrykcyjne normy i zawsze będzie odznaczał się podobnymi cechami. W utrzymaniu tych standardów pomagają cykliczne kontrole
i szczegółowe audyty, które są obowiązkowe dla wszystkich firm ubiegających się lub już posiadających certyfikat QAFP.

Dla finalnego konsumenta, produkt ze znakiem QAFP jest gwarancją zakupu świeżego mięsa, odznaczającego się wyjątkowymi walorami smakowymi, przy zachowaniu wszystkich właściwości
i  składników odżywczych. Dodatkową zaletą jest pewność, że proces produkcji przebiegał według surowych norm, a mięso spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.