Gwarancja jakości

Wysoka jakość mięsa drobiowego, oparta na bezpieczeństwie i restrykcyjnych normach,  stanowiła priorytet w konstruowaniu założeń systemu QAFP. Zgodnie z obowiązkiem utrzymania standardów, każde ogniwo łańcucha produkcji ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania jakościowe, obecne w systemie. Wśród czynników, gwarantujących utrzymanie stałego, wysokiego poziomu działalności można wyróżnić:

  • Zaplecze merytoryczne systemu QAFP – w tworzeniu projektu brała udział wyselekcjonowana grupa specjalistów branżowych i naukowców, którzy opracowali jego założenia i przepisy w zgodzie z obowiązującymi normami Unii Europejskiej, aktualnymi procedurami produkcji drobiarskiej oraz oczekiwaniami współczesnych konsumentów.
  • Złożony proces certyfikacji – system ma charakter otwarty, co oznacza, że firmy dobrowolnie i świadomie decydują się na podjęcie wysiłku przestrzegania dodatkowych norm jakościowych (oprócz obowiązujących wymagań krajowych i unijnych). Każdy producent ma obowiązek przejścia, jednolitego dla wszystkich, wymagającego procesu certyfikacji i kontroli.
  • Specyfikacja jakościowa każdego wyrobu z logo QAFP, która podlega weryfikacji przez niezależny organ kontrolny co najmniej raz w roku.
  • Restrykcyjne zasady obowiązujące na każdym z etapów produkcji – odchów i tucz drobiu, a także produkcja wyrobów, pakowanie, etykietowanie, dystrybucja i sprzedaż produktów z logo QAFP odbywa się tylko i wyłącznie na fermach, które otrzymały certyfikat, potwierdzający wywiązanie się z wdrożenia restrykcyjnych norm na każdym etapie produkcji.
  • Surowe zasady dotyczące dodatków do paszy i mięsa – jednym z kluczowych założeń certyfikatu QAFP jest całkowity zakaz dodawania do paszy antybiotyków, hormonów
    i stymulatorów wzrostu, a także stosowania nastrzyków z wody i innych substancji dodawanych do mięsa.
  • System kontroli – certyfikowani producenci są systematycznie kontrolowani i podlegają obligatoryjnym audytom. Wyniki tych kontroli są starannie dokumentowane i dokładnie analizowane. Wszelkie, nawet najmniejsze odstępstwa od norm, dyskwalifikują finalny produkt i pozbawiają go znaku QAFP.
  • Pełna transparentność produkcji – jednym z głównych założeń systemu QAFP jest całkowita transparentność – na wszystkich etapach produkcji „od pola do stołu”, co uniemożliwia producentom omijanie lub unikanie realizacji wybranych norm.
  • Obowiązek powtarzalnej, wysokiej jakości finalnego produktu – filarem systemu QAFP jest oferowanie konsumentom powtarzalnego, bezpiecznego produktu, wyróżniającego się wyjątkowymi walorami smakowymi.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.